Geschiedenis

CenEka werd zoals alle goede studentenverenigingen opgericht door een groep studenten (Killian De Smedt en Matthias De Maré) die samen op café zaten. Rond deze periode groeide het probleem bij studenten dat er niet genoeg specifieke bedrijfsbezoeken waren per richting en een studentenvereniging loste dit probleem op.

In academiejaar 2008-2009 werd CenEka dan ook erkend door de UGent als officiële studentenvereniging voor de studenten Burgerlijk Ingenieur Computerwetenschappen en Elektrotechniek. Met Valerie Taerwe als voorzitster ging CenEka zijn tweede levensjaar in.

In academiejaar 2012-2013 werd het vijfjarig lustrum georganiseerd met Jens Van den Broeck als voorzitter.

Hierna wordt de geschiedenis wat onduidelijker. Van de werking in de jaren 13-14, 14-15, 15-16 is bitter weinig terug te vinden tot in 2016 een groep hechte vrienden echter besloten weer leven in te blazen in CenEka, met een volledig nieuw bestuur van 8 personen onder leiding van Achim Vandierendonck als voorzitter.
Door het goede nieuwe bestuur kon CenEka een nieuwe start nemen en werden zelfs de befaamde CenEKaramba en Breakpoint; fuiven leven in geblazen, wat tot op heden voor veel zwarte gaten zorgt. Ook tonen we onze sportiefste kant door mee te helpen met het WVK loopteam op te richten in 16-17. Door een goede PR naar bedrijven toe kreeg CenEka er veel sponsors bij wat ruimte gaf om grootser te denken en door PR naar andere verenigingen toe is er een goede band ontstaan met onze vrienden in Zeus WPI en VVN.

In 2017-2018 groeide het bestuur, nog steeds onder leiding van Achim Vandierendonck, uit tot 10 mensen met als doel meer 3de bachelors te betrekken bij de werking van CenEka, met een positief resultaat. Tijdens dit jaar werd het 10de lustrumjaar gevierd en zijn alle activiteiten verfijnd geweest om voorzitter Dennis Maes van academiejaar 2018-2019, samen met zijn bestuur met maar liefst 14 studenten, een vliegende start te geven.

Interessante weetjes:

  • CenEka is een vaste supplier van WVK vice-voorzitters met in volgorde Michael D'hont (2 jaar), Tim Van Erum en Achim Vandierendonck.
  • Valerie Taerwe is onze enige keizer voorzitster op dit moment, wat aantoont hoe sterk vrouwen wel niet zijn in onze industrie.
  • Onze lustrumjaren vallen telkens een jaar te vroeg, in 2012-2013 viel het vijfde lustrumjaar terwijl CenEka zijn 5de verjaardag eigenlijk pas heeft rond november 2013, idem voor het tienjarig lustrum.

Lijst van oud voorzitters:
2008-2009: Mathias De Moré
2009-2010: Valerie Taerwe
2010-2011: Valerie Taerwe
2011-2012: Valerie Taerwe
2012-2013: Jens Van den Broeck
2013-2014: Tom Van Steenkiste
2014-2015: Filip Van Raemdonck
2015-2016: Wim Verheirstraeten
2016-2017: Achim Vandierendonck
2017-2018: Achim Vandierendonck
2018-2019: Dennis Maes