CenEka's Servicevoorwaarden

Laatste wijziging: 2023-08-26

Welkom op de CenEka website! Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende voorwaarden. Lees ze alstublieft zorgvuldig.

1. Aanvaarding van voorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met enig deel van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

2. Registratie

a. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies en diensten op onze website, kan het nodig zijn dat u zich registreert en een account aanmaakt. U stemt ermee in om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces.

b. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Stel ons onmiddellijk op de hoogte als u vermoedt dat uw account door onbevoegden wordt gebruikt.

3. Gebruik van de website

a. Onze website is uitsluitend bedoeld om de registratie van evenementen voor leden van CenEka te vergemakkelijken en het verstrekken van informatie over onze diensten aan de buitenwereld. U gaat ermee akkoord de website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen.

b. U gaat ermee akkoord geen activiteiten te ondernemen die de goede werking van de website kunnen verstoren of belemmeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot hacken, het verzenden van virussen of spammen.

4. Evenement registratie

a. Door je via onze website te registreren voor een evenement, ga je ermee akkoord om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken.

b. CenEka behoudt zich het recht voor om inschrijvingen voor evenementen naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren.

c. Annulerings- en restitutiebeleid voor evenementen zal duidelijk gecommuniceerd worden op de website. Lees alstublieft dit beleid voordat u zich inschrijft voor een evenement.

5. Intellectueel eigendom

a. Alle inhoud op onze website, inclusief tekst, grafische voorstellingen, logo's en afbeeldingen, is het eigendom van CenEka of haar licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten.

b. U mag de inhoud van onze website niet reproduceren, distribueren, wijzigen of er afgeleide werken van maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CenEka.

6. Beperking van aansprakelijkheid

a. CenEka streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op haar website te verstrekken. Wij garanderen echter niet de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud op de website.

b. CenEka zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of bestraffende schade voortvloeiend uit uw gebruik of onvermogen om de website te gebruiken.

7. Wijzigingen aan voorwaarden

CenEka behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Door onze website te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via web@ceneka.be.